• Senaryo Teknik

    Polti ve 36 Dramatik Durum

    Notlarıma bakarken geçenlerde 36 dramatik durum listesini gördüm. Yanılmıyorsam ilk olarak üniversitede bir hocanın dersinde duymuştum. Tüm hikayelerin temelde aynı olduğunu ileri sürerek bu çalışmadan bahsetmişti. Hep Aynı Şeyi Mi Okuyup İzliyoruz? Genelde bu konu açıldığında çok sık olarak şu örnek veriliyor: Yeşilçam’daki klasik aşk hikayesi kalıpları. Shakespeare’e, efsanelere, neredeyse Gılgamış Destanı’na benzetecekler. Evet Kahramanın Yolculuğu eseri yazıldığından beri hepimizin bildiği gibi hikaye akışı tüm dünyada benzer. Ama bunun nedeni hikaye anlatıcılığının kısırdöngüsü değil, insanın ve ihtiyaçlarının her yerde aynı olması. Böyle olması bir zorunluluk değil aslında. Hikayeyi hikaye yapan şey, ana karakterin amacı etrafında yaptığı şeylerden mi ibarettir? Aksine, ben her zaman filmlere dair düşündüğümde bazı vurucu sahneleri ve…